Trường Mầm non Quốc tế Hạ Long khai trường ngày 08/9/2011 trong lúc nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi nhờ có sự tin tưởng, yêu mến của Quý phụ huynh và các tổ chức, đơn vị đối tác đã dần khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực Giáo dục - đào tạo để trở thành nơi “ươm mầm những thế hệ tương lai”.